info@haaglandenjuristen.nl 070 3596206

Blog / Arbeidsrecht

Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is de vergoeding die een werknemer kan krijgen bij ontslag. Het is een financiële vergoeding die de werkgever aan de werknemer dient te betalen indien de werkgever het initiatief neemt tot ontslag van de werknemer.

Een werknemer heeft ook recht op de transitievergoeding indien zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Indien de werknemer zelf ontslag neemt of een tijdelijk contract niet verlengt, heeft hij slechts dan recht op de transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is onder meer afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Hoe hoger uw salaris en hoe langer uw dienstverband, hoe hoger de vergoeding. Haaglanden Juristen berekent voor u binnen een dag na aanlevering van de relevante gegevens uw transitievergoeding.

Wij rekenen uw transitievergoeding voor u uit!

Uitbetaling

Helaas is in de wet niet opgenomen wanneer de transitievergoeding moet zijn betaald. Als wij voor u onderhandelen over de transitievergoeding, nemen wij in de overeenkomst natuurlijk een datum op waarvoor de vergoeding moet zijn betaald. In de wet is wel opgenomen dat de werkgever vanaf 1 maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de wettelijke rente moet betalen over het bedrag van de vergoeding als deze nog niet is betaald. Werkgevers doen er dus verstandig aan de vergoeding binnen een maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te betalen.

Procederen

Indien de werkgever weigert de vergoeding te betalen, kan de werknemer een vordering instellen bij de kantonrechter. Dit moet echter gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Neem daarom tijdig contact op met Haaglanden Juristen, zodat wij namens u een vordering tegen de werkgever kunnen instellen.

Wellicht is er in dit geval ook sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever. Wij zullen dan de kantonrechter verzoeken een aanvullende vergoeding toe te kennen, bovenop de transitievergoeding. Uiteraard kunnen wij ook buiten de rechter om voor u een aanvullende vergoeding uitonderhandelen.

Contact

Wilt u meer weten over de transitievergoeding? Stuur uw bericht naar info@haaglandenjuristen.nl of bel 070-3596206