info@haaglandenjuristen.nl 070 3596206

Blog / Verbintenissenrecht

Waarom heeft een ondernemer up to date algemene voorwaarden nodig?

Zijn uw algemene voorwaarden nog van deze tijd?

Tegenwoordig is bijna iedere ondernemer wel zo verstandig om gebruik te maken van algemene (leverings-) voorwaarden.Vaak is het echter zo dat de gebruikte voorwaarden al wat langer in gebruik zijn of dat de voorwaarden ” van het internet geplukt zijn”. Het probleem kan zich dan voordoen dat de algemene voorwaarden niet aangepast zijn aan de zich voortdurend wijzigende wet- en regelgeving. Ook kan het zijn dat de leveringsvoorwaarden toch niet helemaal op maat zijn gemaakt voor de onderneming die ze gebruikt. Het is in beide gevallen vragen om problemen.

Haaglanden Juristen is u graag van dienst bij het screenen van uw huidige algemene voorwaarden en/of het opstellen van nieuwe algemene voorwaarden. Tijdens een persoonlijk gesprek nemen we door in welke branche u opereert en welke specifieke zaken in de branche van belang zijn. Ook horen we van u tegen welke specifieke problemen u aanloopt in de relatie met afnemers. Vervolgens stellen we voor u algemene voorwaarden op die u ook in de huidige tijd behoeden voor problemen.

Gebruikt u uw algemene voorwaarden op de juiste wijze?

Van groot belang is ook hoe met de algemene voorwaarden wordt omgegaan. Zijn deze op aanvraag beschikbaar? Of staan ze op de website van de onderneming? Worden ze meegezonden met offertes? Worden ze van toepassing verklaard in de offertes of overeenkomsten? Zijn ze afgedrukt op het briefpapier?

Zo nodig neemt Haaglanden Juristen met u de wijze door waarop u gebruikt maakt van uw algemene voorwaarden. We adviseren u een vaste werkwijze die garandeert dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn in de relatie met uw klanten.

Hebt u twijfels bij uw huidige algemene voorwaarden? Neem contact met ons op. Wij screenen uw voorwaarden voor een relatief gering bedrag. Zo nodig passen wij uw voorwaarden aan of stellen wij geheel nieuwe voorwaarden voor uw onderneming op. De prijs hiervan staat niet in verhouding tot de schade die u vroeg of laat zult lijden als gevolg van het gebruik van ondeugdelijke algemene voorwaarden.

Contact

Bel ons (070-3596206) of e-mail info@haaglandenjuristen.nl