info@haaglandenjuristen.nl 070 3596206

Blog / Incasso

Worden uw facturen niet betaald?

Bijna iedere ondernemer heeft wel debiteuren die steeds te laat of helemaal de facturen niet betalen. Van belang is dat een structureel en consistent credit-management beleid wordt gevoerd. Daarnaast is het verstandig om, indien een debiteur dan toch niet betaalt, snel een beslissing te nemen of de vordering uit handen wordt gegeven aan een jurist. Wie daar te lang mee wacht, loopt het risico dat anderen die wel op tijd hebben gereageerd hun vordering nog kunnen incasseren, terwijl het voor incasso van de eigen vordering net te laat is.

Haaglanden Juristen kan uw debiteurenafdeling enerzijds bijstaan bij het op poten zetten van een duidelijk en consistent debiteurenbeleid. Anderzijds kan Haaglanden Juristen zeer snel zorgen voor incasso van uw vordering, buitengerechtelijk en zo nodig via een gerechtelijke procedure.

Werkwijze incasso debiteuren

Met betrekking tot uw interne debiteurenbeleid zetten wij zo nodig een vast traject op, zodat iedere vordering op dezelfde manier behandeld wordt. Iedere vordering krijgt na een vaste periode één of meer herinneringen en een laatste sommatie.

Indien dit niet leidt tot incasso van de vordering, hebt u in elk geval een uitstekend dossier om uit handen te geven aan Haaglanden Juristen. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag. Ook weer volgens een vaste werkwijze, gericht op snelle buitengerechtelijke incasso. Indien dit niet lukt, is in elk geval snel duidelijk dat gerechtelijke incasso noodzakelijk is. Indien u voor een gerechtelijke procedure kiest, nemen wij vooraf met u de kosten van de procedure en het procesrisico door. Zodra u groen licht geeft, heeft de debiteur binnen een week de deurwaarder op bezoek met de dagvaarding.

Contact

Wilt u hulp bij het opzetten van uw debiteurenbeleid, wilt u één of meer vorderingen uit handen geven of hebt u behoefte aan advies? Neem contact met ons op per telefoon (070-3596206) of stuur ons een e-mail info@haaglandenjuristen.nl