info@haaglandenjuristen.nl 070 3596206

Blog / Erfrecht

De executeur

Wat is een executeur?

De executeur is vaak de persoon die door de erflater (de overledene) is benoemd om zorg te dragen voor de uitvoering van het testament en om de erfgenamen bij te staan bij de afwikkeling van de nalatenschap.

De erflater kan in het testament één of meer executeurs benoemen. Een persoon wordt pas executeur door aanvaarding van de benoeming. De aanvaarding is vormvrij. In de praktijk wordt de keuze vaak vastgelegd door een notaris, die dan een verklaring van erfrecht opstelt, die dan de verklaring van executele wordt genoemd.

Taken van de executeur

  • beheer van de nalatenschap
  • het voldoen van de schulden van de nalatenschap
  • het uitvoeren van testamentaire lasten
  • vertegenwoordiging van de erven in en buiten rechte

Loon van de executeur

Als in het testament niet anders is bepaald, komt de executeur 1%toe van het vermogen op de sterfdag. In het testament kan worden bepaald dat geen loon is verschuldigd of dat een hoger loon is verschuldigd.

Haaglanden Juristen

Bent u executeur en hebt u vragen?  Wilt u een executeur benoemen? Hebt u een geschil met een executeur? Neem contact op met Haaglanden Juristen 070-3596206 of info@haaglandenjuristen.nl  Neem ook eens een kijkje op de website: https://www.haaglandenjuristen.nl/